Регулативна среща "От Букурещ с любов"

РЕГУЛАМЕНТНО КОНСУРСИ ОНЛАЙН „ОТ БУКАРЕСТ С ЛЮБОВ„

1. ОРГАНИЗАТОРИ:
Concursul е организатор, който поддържа Facebook на адрес https://www.facebook.com/DescoperimRomania.ro/, който е създаден от DescoperimRomania.ro и е администратор на www.descoperimromania.ro. Съгласува се с дефинирането на съответния регламент, а именно, че те са задължени да участват. В Румъния е упълномощен официален член на Комисията, който отговаря на законодателството.

Предложете регулацията в модулната програма за дистрибуция на ортопедични животни, за да се възползвате от интересуващите се, и посетете сайта на сайта www.descoperimromania.ro htti https://www.dbhbucharest.ro/ro-ro

2. PERIOADA DE DESFASURARE
Интервалът на дерогация е в период от 08 февруари до 17 февруари 2019 г.

Изпращане на информация:
Можете да се възползвате от възможностите си, за да се възползвате от условията, които отговарят на изискванията, и които отговарят на изискванията за състезание.
Резултати от търсенето и изтеглянето на Facebook / DescoperimRomania.ro.

3. INSCRIEREA IN CONCURS
За да участват в конкурса, участниците трябва да получат допълнителна помощ, за да могат да участват.

Инструкция за:
-Частникът трябва да се справи с коментарите си с 3 емоционални провинции.
-Частник трябва да използва страницата за Facebook / DescoperimRomania.ro
-Частник трябва да посочи страницата на Facebook / DBHБухарест
-Participantul trebuie să distribuie postarea.
-Партициум трябва да се увери, че е налице персонифицирана личност.
-Партисипант се запознава с данните за синдиката.

Организаторите са длъжни да запазят скъпоценното си неприлично неблагоприятно положение и да помогнат на политиката и т.н. Организаторите са длъжни да запазят валидността си в съответствие с изискванията за ползване на услугата.
Организаторите са длъжни да се откажат от тази дейност, за да могат да ползват необходимите услуги и да отговарят на изискванията за съгласуване, да не се позовават на регулацията и да се регламентират по-рано.

Вместо това се съгласява, че участникът гарантира, че има минимална сума от 18 години, когато сте в състояние да се свържете с вас.
Участникът не може да се оползотворява (да се възползва от услугата за информиране на ползвателя) в момента, в който Организацията наблюдава организацията, като се съобразява с изискванията на законодателството. Включените от Организаторите договорености се съгласяват да приемат наредба за уреждане на процедурата и считат, че тази дата е валидна за всички участници.
Всъщност, ако е необходимо, не е необходимо да се спазва принципът на съприкосновеност на организацията.

4. УЧАСТИЕ НА DREPTUL LA
Участвайте в състезанието, в което се грижите за най-малко 18 години, както и за пола, както и за сексуалната полза. При изключение на цената, можете да вземете участие в организираната от вас организация, за да се възползвате или да се възползвате от възможностите си.

5. PREMII
Препоръчани от: www.descoperimromania.ro este:
- романтичен уикенд в DBH Букурещ в периода 22 - 24 февруари 2019 г .;
В cadrul acestui се съгласява, че е необходимо да се въведе първоначален глас за събиране на информация и да се даде възможност за получаване на информация, като се има предвид, че това е така, тъй като това е предимство за кастинга на многобройни клиенти.
Ако е необходимо да се декларира подадена информация, потвърдете първоначалната информация, която е представена в списъка с данни за удостоверяване на самоличността, съответстващи на указанията на организатора, в срок от максимум 48 години или повече данни, получени в резултат на това.

6. INTRERUPEREA CONCURSULUI
Запишете се за прекъсване, за да го направите, за да се отпечатате от организатора, който не е в състояние да се свърже с обществеността, за да се регистрирате в Facebook и посетите сайта на www.facebook.com/DescoperimRomania.ro/ www.DescoperimRomania.ro.
TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Организаторите са сключили договори за плащане на такси и са задължени да финансират премиера на орехите, които имат право да се ползват.

7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Вземете участие с участието си, участвайки и изпратете вашите коментари, за да ви уведомявам, че сте в състояние да се грижите за вас, за да се грижите за вас, като за лична информация, за: номер, номер, телефон, адрес, адрес за електронна поща, като предимство е, че сте в организацията на проекта и сте в предавателния център на премиера, а също така и на други.

8. LITIGII

Евентуални правомощия за участие в Организацията са участници в конкурса, които се провеждат след изтичането на този период. Организаторите не са длъжни да се възползват от предимството на терциер, както и от институционален преглед на участниците.
Организаторите са длъжни да поддържат едностранен документ за отстраняване на дефекти и текстове / коментари от участници, които са склонни да се справят с недобросъвестност. Организаторите са длъжни да запазят счетоводна информация, която трябва да се превърне в собственост на клиента.
Организаторите, които са в процес на сключване на договори, не могат да се възползват от възможността за ползване на услугата в съответствие с изискванията, както и за целите на предоставянето на грижи.

9. CLAUZE FINALE
Организаторите, които отговарят на изискванията за улесняване на грижата, определят валидността на валидността на кастинга, който е валиден за валидиране на валидността на касетата, например: налагането на нотификация и писане на информация за изпращането на имейли и адреси на други потребители ,
Организатори в луа