Regulace soutěže "Z Bukurešti s láskou"

REGULAMENTUL CONCURSULUI ONLINE "Z BUCUREŠTICE S LÁSKOU"

1. ORGANIZATORII:
Konkurz je organizátor a je podporován na stránce https://www.facebook.com/DescoperimRomania.ro/, je vytvořen společností DescoperimRomania.ro a spravuje se na adrese www.descoperimromania.ro. Konkurence se bude provádět podle tohoto nařízení, ale jsou závazná pro všechny účastníky. Pravidla úředního charakteru se vyhotovují a zveřejňují podle platných právních předpisů platných v Rumunsku.

Toto nařízení je zdarma k dispozici všem osobám nebo autoritám, které se mohou obracet na webové stránky www.descoperimromania.ro a https://www.dbhbucharest.ro/ro-ro

2. PERIOADA DE DESFASURARE
Intervalul de desfăşurare a concursului este în perioada 08 februarie - 17 februarie 2019.

Mecanismele de castig sunt:
Výběrové řízení bude provedeno prostřednictvím www.random.org ze všech zúčastněných, registrovaných podle popsaných mechanismů.
Výsledek extragerii bude zveřejněn na stránce Facebook / DescoperimRomania.ro.

3. PŘIZPŮSOBENÍ V PŘÍPADĚ
Účastníci soutěže musí navštívit stránky, na kterých se soutěže konají, a postupovat podle pokynů popsaných k účasti.

Instructiunile sunt:
-Participant musí odpovídat v komentáři se 3 emotikony na výzvu "Jak se říkáš, že ho miluješ?
Účastník musí zhodnotit stránku Facebook / DescoperimRomania.ro
-Participant musí zhodnotit stránku z Facebook / DBHBucharest
-Participantul trebuie să distribuie postarea.
-Participantul trebuie să eticheteze persoana iubita în comentariu.
Účastník se může přihlásit do soutěže o jednu data.

Organizátoři si vyhrazují právo odstranit obscénní komentáře nebo jiné typy textů, které propagují násilí, nevhodnou jazykovou nebo politickou stránku atd. Organizátoři si vyhrazují právo neplatí přihlášku do soutěže uživatelů, kteří nedodržují požadavky soutěže.
Organizátoři si vyhrazují právo vyloučit ze stránky zásahy a uživatele, které vyvolávají nepravdivé rozhovory o soutěži, ignorují ustanovení této směrnice nebo opakovaně žádají mimo ustanovení tohoto nařízení.

Přihláškou do soutěže účastník zaručuje, že je minimální věková hranice 18 let a že se může následně dokázat s doklady.
Jeden účastník může být kdykoliv odvolán (prostřednictvím optiunii stergere informací zveřejněných uživatelem), pokud organizátoři zaznamenávají jakoukoli činnost považovanou za neshodnou s touto soutěží a tímto nařízením. Organizátoři považují přihlášení k soutěži za implicitní přijetí tohoto nařízení a zvažují veškeré údaje o skutečném a správném účastníkovi.
V případě zjišťování jakýchkoli nesrovnalostí týkajících se výše uvedených, Organizátoři nebudou považovat tuto účast za platnou.

4. DREPTUL LA PARTICIPARE
Může být účastníkem této soutěže každý fyzický člověk, který má minimální věkovou hranici 18 let, bez ohledu na pohlaví, národnost nebo náboženství. Výjimkou z těchto soutěžících se nemohou účastnit soutěže členové organizačního týmu, jakož i jejich první a druhá manželka a příbuzní.

5. PREMII
Premiul acordat, pentru câştigătorul organizatorului www.descoperimromania.ro este:
- romantický víkend v DBH Bukurešť v období 22 - 24 února 2019;
V rámci této soutěže není možné vyměnit cenu za jeho cenu v penězích a / nebo v jiných předmětech, jak je za žádných okolností zakázáno, předání získané ceny k jedné nebo více třetím stranám.
Pokud osoby deklarují vítěze, nebudou potvrzeny informace o výhry a nebudou zasílat údaje o ověření jejich totožnosti podle pokynů Organizátorů, nejvýše 48 hodin od vystavení výsledku soutěže bude provedeno nové vytažení.

6. INTRERUPEREA CONCURSULUI
Konkurence může být přerušena pouze v případě velkých sil nebo prostřednictvím rozhodnutí organizátorů, ale předtím, než se účastní soutěže, oznámí veřejnost prostřednictvím stránky Facebook Http://www.facebook.com/DescoperimRomania.ro/ a prostřednictvím stránky www.DescoperimRomania.ro.
TAXE A TAXE AFERENTE
Organizátoři soutěže nejsou odpovědní za placení jiných poplatků nebo jiných finančních závazků spojených s nabídnutými cenami, které spadají do povinností výherců.

7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER OSOBNÍ
Přihláškou a účastí na soutěži účastníci a vítězové prohlašují, že souhlasí s ustanoveními tohoto nařízení a souhlasí s tím, že v případě, že budou mít k dispozici, své osobní údaje, jmenovitě: jméno, sídlo, telefonní číslo, adresu e-mailu, zpracovávat a používat pro organizaci soutěže a za účelem předání nebo předání cen a bez dalších závazků nebo plateb.

8. LITIGII

Případné spory mezi organizátory a účastníky soutěže se řeší přívětivě. Organizátoři nebudou mít žádnou zodpovědnost za nároky třetích nebo institucionálních organizací na ceny získané účastníky.
Organizátoři si vyhrazují právo jednostranně vyřadit účastníka soutěže o text / komentář, pokud se domnívá, že je licencovaný nebo neslušný. Organizátoři si vyhrazují právo odstranit příspěvky, které poškozují firmu nebo účastníky soutěže, a to přímo nebo prostřednictvím sdružení.
Organizátoři nejsou odpovědni za žádnou formu za obsah vytvořený pro uživatele uvedené v této soutěži, ani za následky vyplývající z této akce.

9. CLAUZE FINALE
Organizátoři neberou odpovědnost za to, že způsobí, že je neplatné ověření a opakování výhry až po potvrzení dalšího výherce, například: the impossibility to notify the winner in writing of the change of the e-mail address or the failure to receive / not read the correspondence, etc. .
Organizátoři se chystají