Regulament Concurs "Da Bucarest con amore"

REGULAMENTUL CONCURSULUI ONLINE "DAL BUCAREST CON AMORE"

1. ORGANIZZATORE:
Concursul sono un organizzatore si este sustinut pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/DescoperimRomania.ro/, este conceput de DescoperimRomania.ro si administrat de www.descoperimromania.ro. Concursul se va desfasura conformed prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public, conform legislatiei aplicabile in Romania.

Prezentul regulament sta in mod gratuit la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat pe site-urile www.descoperimromania.ro şi https://www.dbhbucharest.ro/ro-ro

2. PERIOADA DE DESFASURARE
Intervalul de desfasurare a concursului este in perioada 08 februarie - 17 febbraio 2019.

Mecanismele de castig sunt:
Tragere la sorti, extragerea se va face prin www.random.org dintre toti participantii eligibili, inregistrati conforme al mecanismelor descrise.
Rezultatele extragerii vor fi publicate pe pagina de Facebook / DescoperimRomania.ro.

3. INSCRIEREA IN CONCURS
Pentru a partecipa la concorrono participantii trebuie sa acceseze paginile pe care sono loc concursul si sa urmeze instructiunile descrise pentru a participa.

Istruzia sunt:
-Participantul trebuie sa raspunda în comentarii cu 3 emoticoane la provocarea "Tu cum îi spui că îl / o iubeşti?
-Participantul trebuie să aprecieze pagina de Facebook / DescoperimRomania.ro
-Participantul trebuie să aprecieze pagina de Facebook / DBHBucharest
-Participantul trebuie să distribuie postarea.
-Participantul trebuie să eticheteze persoana iubita in comentariu.
-Participantul se poate inscrie in concurs o singura data.

Organizatorii isi rezerva dreptul de uno steren comentariile osceno sau alt gen de texte cura promoveaza violenta, limbaj neadecvat sau apartenente politice ecc. Organizatorii isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a utilizatorilor care nu respecta cerintele concursului.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a elimina de pe paginaileile utilizatorii cura generea conversatii neconforme referitoare la concurs, ignorand prevederile prezentului regulament sau avand in mod repetat solicitari in afara prevederilor prezentului regulament.

Prin înscrierea la concurs, partecipantul garanteaza ca are varsta minima implinita de 18 ani si ca poate dovedi ulterior cu acte.
Un partecipante pozional descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice momento daca Organizatorii observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul si prezentul regulament. Gli organizzatori considerano la concordanza o l'accettazione implicita un acestui regulament si considera orice data cu privare la partecipante adevarate si corecte.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorii vor vor respectiva participare valida.

4. DREPTUL LA PARTICIPARE
Poate participa la acest concorsi orice persoana fizica cura sono varsta minima implinata di 18 anni, indifferente di sesso, naţionalitate sau religie. Prin exceptie de la acestea, nu pot participa la concorsi membrii echipei organizatoare, precum si sotul / sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.

5. PREMII
Premiere acordat, pentru castigatorul organizatorului www.descoperimromania.ro este:
- un weekend romantico la DBH Bucharest în perioada 22 - 24 febbraio 2019;
In certos acestui concurs, in questa prima volta in anteprima mondiale in contesti di successo in bani si / sau in alte occasioni, in due occasioni, in nicio situe, prima cosa in castigat catre unul sau mai multi terti.
Daca persoanele dichiara castigatoare nu confirma primirea informatiilor despre castig è nu trimit datele de verificare un identitatii lor, conformareililor Organizatorilor, in termini di massimo 48 di ore de i dati afisarii rezultatului concursului, va avea loc o noua extragere.

6. INTRERUPEREA CONCURSULUI
Concursul va messo in primo piano in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, si trova in ca acestia sa anunte publicul prin pagina de Facebook Https://www.facebook.com/DescoperimRomania.ro/ si prin site-ul www.DescoperimRomania.ro.
TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorii concursului nu sunt raspunzatori de plata altor taxe sau un altor obligatii financiare legato de premiile oferite, acestea cazand in sarcina persoanelor castigatoare.

7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin inscrierea si participarea la concurs, participantii si castigatorii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca, in cazul in cura vor castiga, datele lor cu caracter personal, respectiv: nume, prénume, numar de telefon, adresa, adresa de e-mail, sa fie prelucrate si folosite pentru organización Concursului si in vederea transmiterii sau predarii premiilor, fara alte obligatii sau plati.

8. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organización si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila. Organizatori nu isi vor asuma nicio raspundere cu privé la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti ..
Organizatorii isi rezerva dreptul unilateral de un descalifica un testo / comentariu participant la concurs, daca va considera ca acesta este licentios sau indecent. Organizatorii isi rezerva dreptul de a sterge postari ce lezează imaginea companiei sau un concurentilor inscrisi, in mod direct sau prin asociere.
Organizatorii nu sunt raspunzatori subnici o forma pentru continutul generat i pentru utilizatorii inscrisi in aceste concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta actiune.

9. CLAUZE FINALE
Organizatori nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt cura determina imposibilitatea validarii unui castigator si reluarea extragerii pana la validarea unui alt castigator, de exemplu: imposibilitatea notificarii in scris un castigatorului cauzata de schimbarea adresei di e-mail sau neprimirea / necitirea corespondentei de catre acesta ecc .
Organizatorii va lua